ARCTIC CHEER ALL-STAR RY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä: 

Arctic Cheer All-Star ry

Y-tunnus: 2900384-6

Osoite: Hallitie 9, Rovaniemi

Puhelinnumero: 040 0170360Yhteyshenkilöt:

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Miia Norvapalo

Puhelinnumero: 040 0170360

Sähköpostiosoite: miia.norvapalo@hotmail.comRekisterin nimi: 

Jäsen- ja laskutusrekiseri Arctic Cheer All-Star ryRekisterin käyttötarkoitus:   

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Arctic Cheer All-Star ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 

 • ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa,
 • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet,
 • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen ja
 • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

Jäsenrekisteriin tallennettujen tietoja käytetään yhteydenpidon ja laskutuksen hoitamiseen sekä yhdistyksen sekä Suomen Cheerleadingliiton ja sen jäsenseurojen järjestämien kilpailujen, koulutusten, leirien ja muiden tapahtumien ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.Rekisterin tietoseloste:         

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenistä seuraavia tietoja:

 • Yhdistyslain 11§:n vaatimat tiedot eli jäsenen nimi ja kotipaikka
 • Alaikäisen osalta huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tarpeelliset suostumukset jäsenyyteen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero ja jäsentyyppi
 • Jäsenmaksuihin ja muihin maksuihin liittyvät tiedot
 • Suostumus seuran toimintaan liittyvissä tilanteissa (esim. tapahtumat, kilpailut) otettujen kuvien julkaisemiseen seuran eri tiedotuskanavissa esimerkiksi kotisivuilla
 • Muut rekisteröidyn itse luovuttamat henkilötiedot

Rekisteriin kerätään yhdistyksen toimihenkilöistä seuraavia tietoja:

 • Nimi ja kotipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskuihin liittyvät tiedot
 • Suostumus seuran toimintaan liittyvissä tilanteissa (esim. tapahtumat, kilpailut) otettujen kuvien julkaisemiseen seuran eri tiedotuskanavissa esimerkiksi kotisivuilla.

Tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Arctic Cheer All-Star ry:lle. Jäsenmaksuja ja muita maksuja koskevat tiedot rekisteröityvät maksamisen yhteydessä tilitapahtumina.Tietojen luovutus:

Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksesta ilmeneville kolmansille tahoille kilpailu-, leiri-, koulutus tai muun tapahtuman ilmoittautumisten yhteydessä. Tietoja ei luovuteta mainonta- ja markkinointikäyttöön. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Arctic Cheer All-Star ry käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla yhdistys hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.Evästeiden käyttäminen:

Evästetietojen avulla keräämme tilastoja kävijämääristä ja parannamme sivuston sisältöä sekä käytettävyyttä. Yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa.

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista.Rekisterin suojaus:

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 

 • Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään 100 päivää jäsenyyden päättämisen jälkeen.
 • Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään 100 päivää jäsenyyden päättämisen jälkeen.

MyClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. MyClub-palvelun sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.

MyClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu. Pääsy rekisterin tietoihin:

Arctic Cheer All-Star ry:n seuraavilla toimihenkilöillä on pääsy henkilötietojen tarkasteluun:                 

Toiminnanjohtajalla ja rekisterin yhteyshenkilöllä Miia Norvapalolla

Rahastonhoitajalla Kirsi KunnarillaRekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lähtien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.