OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUKEMA HANKE

ACA:n seuratoimijapolun kehittäminen - hankkeelle myönnettiin keväällä 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön seurakehittämisen tukea 3000€. Tämä tuki käytetään pääasiassa seuran toimjoiden osaamisen kehittämiseen niin hallinnon kuin valmentajien osalta ja matalan kynnyksen cheerleadingtoiminnan kehittämiseen Rovaniemen alueella kerhotoiminnan avulla. Hankkeen tavoitteena on luoda jäsenille selkeä polku, jota pitkin edetä. Hanke on kaksivuotinen (2018-2019).