SEURAN ARVOT

Arctic Cheer All-Starin arvot ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja vastuullisuus. Näiden mukaisesti seuran toimintaa kehitetään ja valmennusta toteutetaan.

YHTEISÖLLISYYS

Meillä ACA:lla halutaan ajatella, että seuramme on kuin yksi iso perhe; kaikki saavat tulla ja olla sellaisia kuin ovat. Pienen seuran etu on se, että lähes jokainen tunnistaa toisensa. Seuran johto ja valmentajat ovat avoimia ja tervehtivät kaikkia treenihallille saapuessaan. Yhteisöllisyyttä tuetaan myös osallisuuden avulla.

Harrastaja kokee kuuluvansa ja olevansa tärkeä osa omaa joukkuetta sekä koko seuraa. ACA kuuluu Rovaniemen alueen urheiluseurayhteisöön ja tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa. ACA ylläpitää kannustavia ja positiivisia suhteita muihin alueen urheiluseuroihin. ACA kuuluu myös kansalliseen Suomen laajuiseen cheeryhteisöön.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on toimivan seuran perusta. Seuraa johdetaan vastuullisesti jokaisen harrastajan parasta ajatellen. Vastuullisuus näkyy myös valmennuksessa. Valmentajat ovat koulutettuja ja harjoitukset suunnitellaan turvallisesti, jotta loukkaantumisia sattuisi mahdollisimman vähän. Valmentajat ymmärtävät kasvatusvastuunsa ja vaikutuksensa lapsen ja nuoren elämässä. Harjoituksissa edetään taitotason mukaisesti, jotta harjoittelu olisi mahdollisimman turvallista.


ACA kantaa vastuuta ja pitää huolta harrastajistaan, valmentajistaan, muista vapaaehtoisista ja työntekijöistään. Valmentajat ja seuran johto ovat tietoisia harrastajien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tarkoituksena on harrastajan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukeminen. ACA:ssa cheerleading tukee muita elämänalueita ja harrastajalle annetaan mahdollisuus pärjätä koulussa, tavata ystäviään ja harrastaa muitakin lajeja.


Harrastaja toimii vastuullisesti kannustaessaan muita harjoituksissa ja harjoitusten ulkopuolella. Jokainen kantaa vastuun omasta käytöksestään ja pitää huolta joukkuekavereistaan.

YHDENVERTAISUUS

ACA:ssa jokainen on samanarvoinen. Kaikilla on harjoituksissa samat mahdollisuudet harjoitella ja kehittyä, yksittäisiä urheilijoita ei suosita. Jokaiselle harrastajalle voidaan tarjota lajiin liittyvää erityistukea.


Osallisuutta tuetaan tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa joukkueen tai seuran toimintaan ikäkaudelle sopivalla tasolla. Kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä kuten joukkueen pelisääntöjä.


ACA:ssa ei kiusata tai syrjitä. Jokainen saa olla harjoituksissa oma itsensä ja mikäli kiusaamista esiintyy, puuttuvat valmentajat ja tarvittaessa myös seuran johto tähän välittömästi. ACA:ssa on nollatoleranssi kiusaamisen, syrjinnän tai muun loukkaavan käyttäytymisen suhteen.